Betalingstermijnen in Frankrijk en België

SylviaFrankrijk, Handel met Frankrijk, Tips2 Comments

Franse en Belgische betalingstermijn

Wanneer je diensten of goederen gaat leveren aan Frankrijk of Wallonië is het handig als je weet, dat de Franse en Belgische / Waalse betalingstermijnen anders zijn dan in Nederland. Hoewel het streven van de Europese Unie erop gericht is om een betalingstermijn van 30 dagen te hanteren, is dat lang nog niet overal het geval.

Je facturen betaald krijgen in België

In België was het eigenlijk al heel gebruikelijk om een betalingstermijn van 30 dagen te hebben, maar dit kan toch oplopen tot 60 dagen. En dat hangt dan weer af van de sector waarin gehandeld wordt en de afspraken (lees: onderhandelingen) die gemaakt zijn. Het wordt nog eens heel duidelijk uitgelegd op de site van de Belgische justitie.

Betalingstermijn in Frankrijk

Voor Nederlandse begrippen liep het daar helemaal de spuigaten uit, want 60 dagen was heel gewoon. Gelukkig voor het “gezond zaken doen”,  is er in 2009 een wet aangenomen, La Loi de modernisation de l’économie (LME), die de betalingstermijn verkort: binnen 45 dagen na het einde van de maand waarin de factuur is uitgegeven, of binnen 60 dagen na de factuurdatum. Het is een verbetering en een stap in de richting van die Europese richtlijn van 30 dagen.

Geduld en duidelijkheid:

Heb dus geduld als je facturen uitschrijft naar Frankrijk of Belgie. Maar maak vooral van tevoren goede afspraken, leg deze afspraken vast en weet dat het niet om onwil gaat, maar om een cultuurverschil.

Handige zinnen om betalingstermijnen af te spreken:

  1. Quel est le délai de paiement? Wat is de betalingstermijn ?
  2. Le délai de paiement est de 30 jours. De betalingstermijn is 30 dagen.
  3. Nous avons convenu un délai de paiement de 30 jours. Wij zijn een betalingstermijn van 30 dagen overeengekomen.
  4. Nous vous prions de payer sous 30 jours. Wij verzoeken u om binnen 30 dagen te betalen.
  5. Nous vous prions de payer dans les 30 jours. Wij verzoeken u om binnen 30 dagen te betalen.

Let op het verschil met: dans 30 jours = over 30 dagen (dat wil je waarschijnlijk niet!)

 

Wil jij je wat handiger en vooral praktischer op de Franse markt kunnen bewegen, informeer dan bij ons naar de mogelijkheden voor een zakelijke taaltraining Frans op maat.

2 Comments on “Betalingstermijnen in Frankrijk en België”

  1. Twaalf jarige zoon van een Franse dame in Roubaix ondergaat een dringende appendix operatie ( appendicite aiguë )in …clinique saint-jean te Roubaix…dé opérateur is Dr. Grandbois Ludovic …de dokters kosten zijn reeds betaald door mij…zijnde 2500€
    Nu zijn nog de verblijfkosten te betalen , men laat de dame en haar zoontje NIET naar huis gaan vooraleer deze betaald zijn.
    Indien ik mij niet vergist dienen deze binnen een termijn van dertig dagen betaald te worden. IS DIT CORRECT. Hartelijk bedankt voor de medewerking.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *