Napoleon, een invloedrijk mens

SylviaFrankrijk, Franse weetjes, TipsLeave a Comment

Keizer Napoleon I is een zeer bezig mannetje geweest. Bekend zijn vast en zeker de vele oorlogen, die hij voerde. O.a. naar Egypte en Rusland. Zoals jullie ondertussen wel weten, probeer ik steeds iets te belichten wat minder bekend is. Daarom vertel ik je nu wat meer over zijn invloed in ons eigen Nederland.

Code Napoléon

In 1810 veroverde Napoleon Nederland. Hij bracht door het hele land bezoeken. Net een toerist. Maar belangrijker nog: hij voerde een aantal zaken in. Deze dingen waren gebaseerd op de Code Napoléon, zeg maar wat wij tegenwoordig het Burgerlijk Wetboek zouden noemen. Ons Burgerlijk Wetboek, dat dateert van 1838, is trouwens ook grotendeels hierop gebaseerd. Deze Code Napoléon gaf ook regels voor de koophandel en het straffen van criminelen. Maar wat stond er dan in dat Burgerlijk Wetboek? Wat voerde Napoléon in?

Concreet:

Hij wilde dat mensen zich lieten registreren. Dit deden ze met de achternaam die ze (vaak) al hadden. Ook moesten geboortes, het overlijden van mensen en huwelijken geregistreerd worden. Huwelijken werden tot dan toe alleen in de kerk gesloten. En Napoleon wilde juist kerk en staat scheiden.

Hij bedacht dat iedereen rechts moest rijden in het verkeer en kilometers waren handiger dan mijlen. Met andere woorden: hij voerde het metrisch stelsel in. Ook de kilogrammen deden hun intrede. Helaas dames, danken we dat overgewicht aan meneer Napoléon?!

Napoleon vond dat iedereen gelijk was, het maakte niet uit in welk huis je geboren was, dat bepaalde niets. Dus ook niet welk beroep je later ging doen. Zo waren Joden voor hem geen minderwaardige burgers: hij haalde ze uit de getto’s en liet ze tussen alle andere mensen wonen. Alleen jammer dat mannen dan weer meer waard waren dan vrouwen. En meer mochten: vond je als man je vrouw in bed met een andere man, mocht je haar gerust vermoorden, geen haan die er naar kraaide. Was het andersom, dan werd de vrouw veroordeeld voor moord. Ook konden vrouwen geen voogd zijn. Zelf kwam ik dat nog tegen bij mijn eigen vader en moeder. De zus van mijn moeder werd weduwe. Mijn vader, en dus niet mijn moeder werd medevoogd. Jaren 1960. Je kunt je het nu toch niet meer voorstellen.

Hij stelde inspecteurs aan in het onderwijs, verplichtte onderwijzers om een opleiding te volgen en gaf steun aan openbare scholen. Hij voerde de huisnummers in en de dienstplicht. Veel Nederlandse dienstplichtige militairen sneuvelden in de veldtocht naar Rusland. Hij was dus echt zeer invloedrijk.

Omstreden mens

Ik denk, maar dat is echt mijn mening, dat Napoléon een intelligent mens was. Ook was hij altijd bezig en zeker niet geliefd bij iedereen. En sommigen zullen zich ongetwijfeld bedreigd gevoeld hebben door hem. Een reden om hem te vermoorden? Wie weet. Officieel heeft men lange tijd gezegd dat hij gestorven is aan kanker. Maar recent onderzoek heeft aangetoond dat hij vergiftigd is. Jammer? Of niet? Wat vind jij?

Wil je meer lezen over Napoleon, lees dan eens Napoleon, een andere geschiedenis. Dit boek geeft je een andere kijk op dit zeer bijzondere en interessante mens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *