Examentraining Frans Lezen

SylviaFrans leren, Franse les, TipsLeave a Comment

examentraining Frans

Ik geloof heilig in de kracht van herhaling. En dat geldt wat mij betreft ook voor het lezen van Franse teksten voor je examen vmbo, havo of vwo. Door het veel te doen, maar vooral ook door vanaf het juiste niveau op te bouwen, kan ook jij jouw kansen enorm vergroten om te slagen voor het Eindexamen Frans Lezen van mei 2023. Laat mij je daar bij helpen. Want daar ben ik goed in.

Hoe ik tot deze manier van werken gekomen ben….

Twintig jaar geleden werd ik min of meer in het diepe gesmeten en voor twee groepen gezet: 5 havo en 6 vwo. Het onderdeel Frans lezen was toen nog een verplicht onderdeel voor alle leerlingen. Dus een onvoldoende was daar zeker niet gewenst. En of ik maar deze jonge mensen op niveau wilde brengen. En wat had ik een medelijden met hen, want door enorm veel wisselingen in docenten, o.a. door ziekte, hadden ze lange tijd geen Frans gehad. Hiaten van hier tot in Timboektoe. Dus ik ijverig een tekst uitgezocht en nadat de leerlingen een poging gedaan hadden om de vragen te beantwoorden, ging ik de tekst net zo ijverig klassikaal nabespreken. Geen succes. Ruim de helft van mijn publiek deed niet mee. De tekst was of te moeilijk of te makkelijk. Dus dat klassikale daar moest ik van af. In vaktermen: het rendement van mijn les was nou niet je-van-het.

Ik bedacht, niet gehinderd door enige voorkennis want mijn eerstegraadsbevoegdheid  haalde ik pas later, dat alle leerlingen op hun eigen niveau moesten kunnen werken. Toen ik later de term intern differentiëren tegenkwam, had ik geen idee wat dat was. Maar toen bleek, dat ik dat zelf had uitgevonden, vond ik dat wel erg leuk. Ik bedacht ook dat ik de leerlingen niet wilde ontmoedigen, dat ik ze alleen kon motiveren door ze het vertrouwen te geven, dat ze zeker wel Frans konden lezen. Dus zocht ik een makkelijke tekst, liet ze die maken en de meesten scoorden daar goed tot zeer goed op. Commentaar natuurlijk, dat dit toch echt wel te gemakkelijk was, niet te vergelijken met het eindexamenniveau, en zo nog veel meer. Heb ze toen uitgelegd, dat ze nu in ieder geval wisten dat ze een Franse tekst konden lezen en dat we nu van daaruit verder gingen bouwen. Ik gaf deze leerlingen de opdracht om in groepen te gaan werken, in hun eigen ontwikkelingstempo, om zo hun niveau op te bouwen. Soms ging dat langzaam en dan weer plotseling opeens wat sneller.

Hoe ik leerlingen begeleid tijdens examentraining lezen….

Ik zorgde er voor altijd voldoende teksten bij me te hebben van verschillende niveaus. De stapeltjes legde ik achter in de klas. De leerlingen wisten zelf hoe ver ze waren qua niveau. En natuurlijk liet ik ze niet zwemmen, of zo je wilt: verdrinken. Eerst even kort individueel doen, dan in de groep je antwoorden bespreken en daarna pas van mij de goede antwoorden krijgen. Tijdens die groepsbespreking schoof ik dan aan bij een groep en stuurde de groep naar het goede antwoord. Voor de leerlingen was dit een leerproces: na enige tijd konden ze met hun groep zonder mijn hulp tot het goede antwoord komen. Zo gingen ze in kleine stapjes door hun leestraining Frans heen en voor velen was het ook nog een soort van spel om die tekst van dat volgende niveau te mogen gaan maken. Sommige groepen wilden als groep bij elkaar blijven, maar de meesten zochten een volgende les “niveaugenoten” op. Hierdoor ontstonden er steeds groepen van een andere samenstelling. Een zeer groot gedeelte van mijn leerlingen van mijn eerste twee groepen haalde hun schoolexamen. Dat gaf mij de motivatie om met dit systeem door te gaan. Ik scherpte het aan en perfectioneerde het systeem. Ik gebruik het nog steeds en geloof er heilig in.

Ik kan je dus helpen met jouw Examentraining Frans Lezen…

Wil je ook een grote kans maken om je leesexamen Frans wel te halen? Kom dan nu nog examentraining Frans doen. Het kan echt nog verschil maken als je je er de komende weken nog helemaal op stort. Je kunt dat doen in Oss op locatie of via internet. Klik hier voor de individuele  en groepstarieven.

Sylvia

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *