Hoe vertaal je: tout/toute/toutes/tous, autres/des autres/d’autres, même/mêmes

SylviaFrans leren, Franse woordjes, Spelling en GrammaticaLeave a Comment

tout, autre, même

Al deze woorden vertaal je anders. Dit hangt o.a. af van hun plaats in de zin en/of de combinatie met andere woorden. Zo betekent tout bijvoorbeeld: hele, alle, helemaal. Zo als altijd leg ik het weer helder en duidelijk uit, met voorbeelden waardoor de je theorie eerder onthoudt of zelfs helemaal kunt vergeten. En natuurlijk ook met interessante interactieve linkjes, die je uitnodigen om te oefenen.

 

Tout, toute, tous, toutes

tout toute tous toutes

Verschillende voorbeeldzinnen

De vertaling hangt af van waar het bij staat, kijk maar eens naar deze voorbeelden:
1)

Tout + le/la + zelfstandig naamwoord –>tout le groupe = de hele groep

Tout + les + zelfstandig naamwoord –> tous les chanteurs = alle zangers

2)

Tout + bijvoeglijknaamwoord –>tout( e) rouge à helemaal rood

Let op: dit blijft altijd enkelvoud.

3)

Tout –> C’est tout. = Dat is alles.                    Ils / Elles chantent tous / toutes. = Zij zingen allen /allemaal.

 

Je kunt zelf oefenen met deze oefening die wel wat moeilijker is.

 

 

Même

1)

Lidwoord + même –>La même chanson = hetzelfde liedje             Le même chanteur = dezelfde zanger

2)

Aan het begin van de zin–> Même son petit frère chante des chansons. = Zelfs haar/zijn kleine broertje zingt liedjes.

Bekijk het liedje en vraag je af hoe je même en autre(s) vertaalt.

Of maak dit dictee op ERK-niveau B2. Best pittig dus.

 

Autre(s), d’autres, des autres

let eens op de vertaling van : les autres, soi-même, des autres.

1)

Autre(s) –> une autres chanson = een ander liedje

Les autres géants = de andere reuzen

Moi et les autres. = Ik en de anderen.

2)

D’autres –>Elle chante d’autres chansons. = Zij zingt andere liedjes.

3)

Des autres –>Ce sont les chaussures des autres. = Dat zijn de schoenen van de anderen.

 

Je kunt een meer uitgebreide uitleg met voorbeelden, wel in het Frans, terugvinden op deze site.

Oefen nu al deze woorden door elkaar door hier te klikken.

 

Is het je al duidelijker geworden? Heel mooi.

Heb je al op de linkjes geklikt en geoefend? Super.

Nog meer vragen? Neem contact op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *