Tijd voor iets nieuws…

SylviaFrans leren, Frans leren spreken, Frans luisteren, Franse les, Franse woordjes, Spelling en GrammaticaLeave a Comment

Het is in alle opzichten tijd voor iets nieuws. Ik merk het gewoon om me heen. Er gebeurt van alles. En dat is mooi. Als het om de Franse taal gaat, dan is het tijd om een nieuw lesconcept te introduceren. Althans nieuw voor mij. Want hoewel ik er nooit achter stond, heb ik gisteren ervaren, dat het zeker wel kan werken. Onder bepaalde voorwaarden.

Nieuwe lessen Frans

Ik was gevraagd om een dag lang Franse les te geven. Aan cursisten die al een basisniveau van de Franse taal hebben. Dus ik heb er goed over nagedacht, een programma voorstel gemaakt en uiteindelijk dus gisteren die dag “gedraaid”. Natuurlijk staat er bij mij altijd te veel op het programma, maar beter te veel dan te weinig. Het geeft ook ruimte voor de klant om te kiezen wat hem/haar het meeste aanspreekt. Of wat hij/zij het meeste nodig heeft. Uiteraard kwamen er ook weer andere vragen naar voren en het fijne is, dat je daar dan gelijk op in kunt gaan. Uiteindelijk zag het programma er zo uit.

Het lesprogramma

Lesactiviteit 1: praktische gesprekjes in praktische situaties
De cursisten schreven hun eigen zinnen op in het Nederlands. Deze zinnen vertaalde ik ter plekke, we oefenden dit als rollenspel en er kan met deze site een audiobestand gemaakt worden. Zo kun je ook later zelf nog met de uitspraak oefenen. (Let op: deze site is gratis, klinkt min of meer normaal, maar kan soms even uit de lucht zijn: probeer het dan later nog eens)

Tijdens dit onderdeel kwam naar voren, dat de vervoeging van het werkwoord être (= zijn) nog niet helemaal beklijfd was bij een van de cursisten. Voor deze cursist zocht ik een korte online oefening op. Terwijl de betreffende cursist hiermee zelfstandig aan het werk was, ongeveer 10 minuten, kon ik weer aansluiten bij het niveau van de overige cursisten.

Lesactiviteit 2 : zinnen maken met bezittelijke voornaamwoorden
We waren al in eerdere lessen bezig geweest met het bezittelijk voornaamwoord (mijn, jouw, zijn, haar, ons, jullie, uw, hun). Om dit op een andere manier aan te bieden en om dit in zinnen te introduceren, deden we een spreekoefening in de vorm van een spel.

 Om een zin te maken, kies je een woord uit kolom 1, daarna uit kolom 2 en tot slot het woord van het plaatje dat je hebt gekozen.

Ce sont mon, ma mes (mijn) plaatje
C’est ton , ta, tes (jouw)
son , sa, ses (zijn)
Ce ne sont pas son , sa  ses (haar)
Ce n’est pas notre notre, nos (ons)
votre votre vos (uw, jullie)
leur leur, leurs (hun)

Als voorbereiding op deze oefening werden eerst de woordjes van de plaatjes gegeven. Achteraf werden er nog regels met uitzonderingen opgesteld. Waarom achteraf? Omdat die tijdens het spelen vanzelf opborrelden.

Lesactiviteit 3: uitspraak c / ç
De vraag was: “Waarom staat dat tekentje onder de c?”

Lees deze Nederlandse woorden hardop voor. Ja, doe het maar : cursus, cobra, cent, citroen, cyclus, cavia.
Vervolgens lees je ook deze Franse woorden hardop voor. De uitspraak in het Frans volgt dezelfde regels als in het Nederlands: cent citron cours

De klinker na de c bepaalt of je een s of een k uitspreekt.
Français leçon : de ç verandert de uitspraak van k weer in een s.

Lesactiviteit 4: Tijdens de lunchwandeling, maakten we zinnen van wat we zagen. Bijvoorbeeld: Je vois une voiture. Il y a un homme et une femme.

Lesactiviteit 5: Na terugkeer in het leslokaal deelde ik papieren puzzels uit, die in de loop van de week gemaakt kunnen gaan worden. Het gaat hierbij vooral om het leren van Franse woordjes.
Puzzels uitgedeeld.

Lesactiviteit 6: Kijken naar Lupin Deel 1, aflevering 1. Frans gesproken en met Nederlandse ondertitels. Het Frans komt onbewust binnen en wordt onbewust gekoppeld aan de Nederlandse ondertitels. Het zal je verrassen hoeveel Franse woorden op het Nederlands lijken en hoeveel je al weet als je meeleest met het Nederlands.

Lesactiviteit 7: Evaluatie. Hoe heb je de dag ervaren? Wat vond je nuttig / prettig? Wat zou je een volgende keer absoluut anders willen?

Mijn tips

 

frans leren luisteren

Mag ik je nog enkele tips meegeven? Wil jij ook een dag lang met de Franse taal bezig zijn? Stuur dan een mail en vertel me wat jouw wensen zijn. Ik stem dan het programma op jou af.

Wanneer je na deze workshop stopt met de Franse taal, dan is dit weggegooid geld. Je zult er na een tijdje niets meer van weten en dat gebeurt al na een week. Doe dit als je na de workshop Frans bezig blijft met de Franse taal. Werk je veel met Franstalige klanten, dan is dat een prima oefening. Blijf vooral series, films en tv kijken, of oefen interactief: ik heb er ook linkjes genoeg voor. Een andere mogelijkheid is vanzelfsprekend dat je cursus Frans komt volgen bij Formilangue!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *